حریم خصوصی کاربران

مام‌آپ اطلاعات شما را محرمانه و ایمن نزد خود نگهداری می‌کند.

حریم خصوصی کاربران

  • بالاترین استانداردهای امنیتی

    مام‌آپ به شما این تضمین را می‌دهد كه از اطلاعات شخصی‌تان تحت بالاترین استانداردهای امنیتی روز استفاده خواهد شد. مام‌آپ تلاش خواهد كرد كه تمامی راه‌های معقول را طی كند تا امنیت هر نوع اطلاعاتی را كه از شما در اختیار دارد،‌ حفظ كند. همچنین اطلاعات کاربران در شبكه‌های امنیت ذخیره می‌شوند اما متاسفانه،‌ با وجود فناوری فوق و ادوات امنیتی، نمی‌توان ایمنی هیچ مخابره داده‌ای از طریق اینترنت را به صورت ۱۰۰٪ تضمین كرد. بنابراین ما نمی‌توانیم این اطمینان را به صورت قطعی بدهیم كه اطلاعات در حین ارسال در هر شرایطی در امان خواهند بود بنابراین مسئولیت اتفاقات ناشی از دسترسی غیر قانونی به اطلاعات شخصی شما را قبول كنیم. مام‌آپ مسئولیت عواقب ناشی از دستیابی غیر قانونی شخص یا گروه ثالثی به اطلاعات شخصی شما را نیز نخواهد پذیرفت.
  • حفاظت ازاطلاعات کاربری

    مام‌آپ از کاربران اطلاعاتی از قبیل نام، نام نام‌خانوادگی، کد ملی، شماره همراه و رمز عبور و اطلاعاتی از این قبیل را در زمان ثبت نام دریافت می‌کند. کاربران محترم موظف هستند در صورت تغییر در هر کدام از اطلاعات وارد شده آن را در اولین زمان به اطلاع مام‌آپ برساند. مام‌آپ در راستای حفاظت از اطلاعات کاربری شما تنها از نام شما در ثبت نظرات استفاده می‌کند. فقط صورت درخواست از سوی مراجع قضائی، مام‌آپ می‌تواند اطلاعات کاربر خاطی را در اختیار این مراجع قرار دهد.

  • بازشناسی اطلاعات کاربر

    مام‌آپ ممکن است از کوکی ها برای بازشناسی اطلاعات کاربر به منظور ارتقای تجربه کاربری و دسترسی بهتر به مام‌آپ به‌صورت خودکار استفاده کند. تنها اطلاعات کوکی‌ها می تواند در برگیرد،کوکی‌ها به سیستم کاربر ملحق نشده و به فایل‌های شما صدمه نمی‌رسانند. در صورتی که کوکی ها را نپذیرید، استفاده از بعضی قسمت های مام‌آپ ممکن است امکان پذیر نباشد.